Leuk dat u lid wilt worden van onze vereniging. Bijgaand treft u een on line inschrijfformulier aan. Graag zo volledig mogelijk invullen.

Het lidmaatschap gaat in nadat onze ledenadministratie dit formulier heeft verwerkt en u een inlogcode heeft ontvangen (binnen een paar dagen via email). Met deze inlogcode kunt u inschrijven voor roei- en zeilinstructie en overige activiteiten van de vereniging. Houd er rekening mee dat de roei- en zeilopleiding voor onervaren roeiers/zeilers op vaste momenten kunnen beginnen (zie website).

Volledig lidmaatschapsgeld is verschuldigd indien u lid wordt voor 1 juli. Na 1 juli wordt 50% van de contributie in rekening gebracht. Inschrijfgeld ad €30,- per persoon is in alle gevallen van toepassing.

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend m.i.v. een nieuw kalender jaar (voor 1 november voor het volgende kalenderjaar) worden opgezegd. Dit kan via "Mijn Roei en Zeil", per email aan siraterces.[antispam].@roeienzeil.nl of schriftelijk bij de secretaris:

Roei- en Zeilvereniging Gouda
tav secretaris
Notaris d'Aumerielaan 35
2811 HS Reeuwijk

 

Graag onderstaand formulier volledig invullen (in ieder geval alle verplichte velden).

Voor leden onder 18 jaar graag emailadres van ouders en telefoonnummer van een van de ouders invullen.

Algemeen

 

Contact privé

Indien nieuw lid nog minderjarig is, dan graag bij emailadres en tel privé 1 de gegevens van een van de ouders invullen.

Tel privé2 kan dan het mobiele nummer van het jeugd/aspirantlid zijn.

 

Adresgegevens

 

Lidmaatschap

Indien u lid wordt van onze vereniging met gebruik van materiaal en/of instructie dan kiest u voor Hoofdlid A. 

Indien u alleen lid wordt zonder gebruik van het roei- of zeilmateriaal of instructie, dan kunt u kiezen voor hoofdlid B. 

Gezinslid/partnerlid betekent een tweede of derde volwassen lid binnen 1 gezin op hetzelfde woonadres.

Jeugdlid is vanaf 12 tot en met het jaar waarin 21 jaar wordt.

Aspirantlid is onder 12 jaar.

Studentenlid is ouder dan 21 jaar. Fotokopie van geldige studentenpas dient separaat te worden toegezonden naar eitartsinimda.[antispam].@roeienzeil.nl

De vereniging maakt gebruik van automatische incasso. Geeft u hierbij het rekeningnummer op. Mocht te naamstelling afwijken, dan ook graag aangeven

Overige

Evenals van bestaande leden verwachten wij van nieuwe (volwassen) leden dat zij verenigingswerk verrichten binnen onze vereniging. We rekenen er op dat iedereen zich ten minste 10 uur per jaar voor de vereniging inzet. Om enig zicht te krijgen in de voorkeur, graag hier aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.

Hier geeft u aan of u in eerste instantie lid wordt om te (leren) roeien of juist om te (leren) zeilen. Het kan naturlijk ook zo zijn dat u direkt van beide afdelingen gebruik gaat maken.


De vereniging stuurt, zeker in het zomerseizoen, af en toe een nieuwsbrief uit die specifiek op roeien of op zeilen gericht is. Hier geeft u aan welke nieuwbrieven u wilt ontvangen.

Indien van toepassing graag kopie van diploma of vaarbewijs voor registratie toezenden aan eitartsinimda.[antispam].@roeienzeil.nl

 

TOT SLOT

 

Door dit formulier te versturen verklaart u zich akkoord met het volgende (voor een jeugdlid t/m 16 jaar  dient wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring te ondertekenen):

1. Ik verklaar te kunnen zwemmen (tenminste A diploma (nieuw) of B diploma (oud))

2. Ik verklaar een gezondheid te hebben die sportbeoefening toestaat (geldt niet voor B leden)

3. Ik verklaar kennis te zullen nemen van de bepalingen in Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (klik hier) en deze te zullen naleven. Ook ben ik mijn bewust van het feit dat de vereniging mij vraagt verenigingswerk te doen en dat deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico.

4. Ik machtig de Roei- en  Zeilvereniging Gouda tot incassering op bovengenoemd rekeningnummer van de verschuldigde contributie alsmede andere geldelijke verplichtingen die ik richting de vereniging aanga gedurende de periode van mijn lidmaatschap.

5. Ik verklaar akkoord te gaan met het het feit dat bovenstaande gegevens zullen worden opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging en de KNRB/Watersportverbond. Behoudens in geval van wettelijke plicht zal de vereniging deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, dan na uitdrukkelijke toestemming van het lid.

De vereniging communiceert met haar leden middels o.a. nieuwsbrief. Door akkoord te geven op deze voorwaarden, stemt u ook in met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Deze kan naast verenigingsinformatie ook informatie van onze sponsoren bevatten.

De ledenlijst met beperkte informatie zal voor leden toegankelijk zijn op een afgesloten gedeelte van de website.

Verder verwijzen we naar de privacy statement die te vinden is op de website.

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode