Aan alle roeiende leden van onze vereniging

Het is de bedoeling dat elk roei lid van de Roei- en ZeilVereniging Gouda met plezier roeit en er jarenlang een gezellige tijd heeft. Gezien de omvang van de vereniging blijkt het erg lastig zijn om een goed beeld te krijgen wat individuele leden nu precies verlangen van de vereniging. Dit geldt met name bij het recreatieve roeien. 

Met deze korte enquête hopen we te achterhalen of je tevreden bent met de huidige regelingen en of je interesse hebt in andere mogelijkheden om in teamverband of in een groep te kunnen roeien.

Daarom zouden we het zeer op prijs stellen als je deze enquête wilt invullen (kost slechts 2 minuten). Met behulp van de antwoorden kunnen we:

  • de beschikbare boten optimaal aan de verschillende categorieën, c.q. doelgroepen toewijzen;
  • de interesse peilen in coachroeien;
  • de interesse peilen in uitbreiding van het aantal tochten;
  • de interesse peilen in uitbreiding van inschrijfmogelijkheden van verenigingsbrede groepen; d.w.z. groepen waar iedereen aan kan deelnemen, zoals midweekroeien en de datumprikker;
  • tot slot vervolgens specifiek mensen benaderen/uitnodigen voor nieuwe en bestaande activiteiten binnen de vereniging (betere en gerichtere communicatie)

 

Coachroeien is begeleid roeien, d.w.z. onder begeleiding van een instructeur, in een team of een grotere groep. De instructeurs kennen het leerplan. De manier van kennisoverdracht is niet het wijzen op fouten. De roeihaal en stuurtechniek worden bekend verondersteld. Er wordt gecoacht om de juiste techniek verder in te slijpen en het roeien op een hoger niveau te brengen.

 

Met sportieve groet,

Vincent Zimmerman

Roeicommissaris

Tot welke categorie behoor jij?

(Je mag meer dan één categorie aanvinken)

Bij welke van de volgende activiteiten zou je je graag aansluiten ?

(je mag meer dan een categorie aanvinken)

Tot slot welke voorzieningen zou je willen aanbevelen om meer roeiers bij het recreatieve roeien te betrekken/behouden?

(Denk aan materiaal, instructie, communicatie platforms, etc.)

Tot slot vragen we je hier je emailadres op te geven. Dat stelt ons in staat om ook follow up te kunnen geven aan de uitgesproken wensen en aanbevelingen. Deze informatie zal voor geen ander doel worden gebruikt dan het in kaart brengen van de verschillende groepen roeiers en doelgroepen specifiek te kunnen benaderen vanuit de vereniging. Mocht je geen emailadres opgeven, dan telt je reactie mnatuurlijk wel, maar kunnen we geen persoonlijke follow up doen.

Dank voor je medwerking!